Inicio > Servizos > Procesos Industriais e Maquinaria

Procesos Industriais e Maquinaria

  • Plantas de moenda e clasificación de áridos    

  • Maquinaria para a elaboración de lousas, mármores e granitos    

  • Plantas de fabricación de pensos e mezclas húmidas    

  • Transformación da madeira. Aserrado, clasificación, secado    

  • Maquinaria para o tratamento de ressiduos sólidos uráns    

  • Plantas de producción de materiais cerámicos    

  • Depuración, tratamento e bombeo de augas    

  • Instalacións frigoríficas    

  • Adecuación de maquinaria as normas de seguridade    

  • Mantemento integral    

TRABALLAMOS CON PRIMEIRAS MARCASCLIENTES

REPRESENTACIÓNS

CERTIFICADOS