Inicio > Servizos > Instalacións Especiais

Instalacións Especiais

  • Redes de voz e datos    

  • Instalacións de protección contraincendios    

  • Instalacións con risco de incendio e explosión    

  • Videovixilancia, CCTV, seguridade    

  • Instalacións de aire comprimido    

  • Control de accesos    

  • Sistemas de control remoto, xestión de alarmas, telefónico ou web    

  • Sistemas de aforro de enerxía, medición e análise    

  • Grupos Electróxenos de emerxencia    

  • Mantemento e asistencia postventa    

TRABALLAMOS CON PRIMEIRAS MARCASCLIENTES

REPRESENTACIÓNS

CERTIFICADOS