Inicio > Servizos > Automatización e Control Industrial

Automatización e Control Industrial

  • Programación de SCADA, PC    

  • Programación e mantemento de PLC's    

  • Sistemas de pesaxe e dosificación    

  • Sistemas de medida e clasificado    

  • Programas de secado    

  • Sistemas de posicionado    

  • Robótica    


TRABALLAMOS CON PRIMEIRAS MARCASCLIENTES

REPRESENTACIÓNS

CERTIFICADOS