Inicio > Representacións

Raproi 2010, S.L.En Raproi 2010, S.L. somos especialistas en ensacadoras, pesado automático, sistemas de enchedura, paletización, e todo tipo de sistemas para a automatización de líneas.

Básculas:

Os nosos sistemas de control de pesaxe están entre os máis avanzados e multifunionais do mercado.
Reúnen características para sistemas de control para productos como:
 • Cereais, Semillas, Granulados, Fertilizantes, etc.
 • Fariñas, Leite en poo, etc.
 • Pensos, Escamas, Masas preparadas, etc.

Ensacadoras:

Somos líderes en ensacados, tanto en sistemas semi-automáticos, como automáticos.
 • Pódese traballar con sacos de papel, rafia ou polipropileno sin necesidade de modificacións
 • Sistema regulable para distintos anchos ou lonxitudes de sacos.
 • Sistema de desaireación.
 • Productos moi diversos, como:
  • Pensos
  • Fariñas
  • Cereais
  • Granos
  • Correctores
  • ……

Cosedoras:

Abarcan cerres de moi diversos envases, tales como:
 • Cosido de sacos.
 • Termo-selado.
 • ……

Periféricos:

Dispone da más amplia gama de elementos para o tráfico de productos en líneas.
 • Alimentadores de pallets.
 • Cintas transportadoras.
 • Camiños de rodillos.
 • Mesas de xiro.
 • Transfer para cambio de dirección.
 • Transfer para elevación.

Dotados dos medios de detección e control necesarios, como células fotoeléctricas, sensores, etc.

Etiquetado:

Para todo tipo de envasados:
 • Sacos.
 • Botellas.
 • Frascos.
 • ………..

As nosas solucións proporcionan servicios en función das necesidades do cliente, dende os rendimientos más baixos, ata altos niveiss de impresoras.

Paletizado:

Os más modernos e eficaces sistemas de paletizado do mercado.
Os nosos equipos cumplen cos estándares internacionais e cubren solucións para o paletizado por sistema cartesiano, multiformato, etc.
Os nosos equipos están diseñados para cubrir as necesidades ol cliente, atendendo a parámetros como:
 • Espacio dispoñible.
 • Modularidade.
 • Flexibilidade.
 • Funcionalidade.

Robots:

Conta na súa plantilla con expertos en robótica, abarcando solucións de diversidade e complexidade nos más altos niveis de prestacións.
Os nosos expertos realizarán unha análise das suas necesidades, procedendo a realizar un estudio que cubrirá os seguintes fitos:
 • Análise de necesidades.
 • Planteamento da solución.
 • Presentación da solución técnica.
 • Aprobación do proxecto.
 • Implantación e posta en marcha.
 • Seguimento da garantía e control de calidade.
 • Os nosos productos están fabricados con compoñentes da más alta calidade do mercado, como son Kuka, Siemens, Schneider, etc. ….

Líneas:

Os nosos estudios de solución podemos realizalos CHAVE EN MAN, estando as nosas solucións avaladas polos más altos estándares de calidade e cumplindo coas seguintes etapas:
 • Toma de datos.
 • Análise de necesidades.
 • Planteamento de la solución.
 • Presentación da solución técnica.
 • Aprobación do proyecto.
 • Implantación e posta en marcha.
 • Seguimento da garantía e control de calidade.


Os nosos equipos están dotados de capacidade para enviar a toma de datos o seu sistema de información en rede.

TRABALLAMOS CON PRIMEIRAS MARCASCLIENTES

REPRESENTACIÓNS

CERTIFICADOS