Benvidos a Electricidad Núñez, S.L.


En Electricidad Núñez, S.L. somos especialistas en Automatización e Control Industrial, Optimización de procesos, Administración de Potencia e Enerxía, Control Intelixente de motores,... e os seu respectivo servizo técnico,para as distintas áreas industriais: Alimentaria, Industrial, Madereira, Auga, Pensos Compostos e Automatización:
 • Control e Supervisión de Procesos
 • Hidráulica
 • Neumática
 • Instalacións robotizadas
 • Regulación e Control P.I.D.
 • Transformación da Madeira
 • Autómatas programables
 • Dosificado
 • Tratamentos alimentarios
 • Posta en marcha de equipos e procesos
 • Depuradoras de augas residuales
 • Bombeos
Dende a nosa dilatada experiencia no campo, medios e formación, realizamos todo tipo de proxectos, utilizando para elo dende o autómata ata os variadores de velocidad e todo o necesario para cada proxecto. Dado o noso longo recorrido no sector e grazas o noso equipo con amplios conocementos e habilidades no desenrrolo e instalaciín de automatismos industriais seremos capaces de satisfacer todalas suas necesidades de forma rápida e eficiente.

Ofrecemos os nosos servizos xa sexa para obras dende cero como para unha completa renovación, temos unha amplia experiencia na instalación, mantemento e reparación de todo tipo de instalacións eléctricas, tanto industriais como no sector doméstico e comercial, podendo actuar en cualquiera delas de forma independente.

No noso establecimento de venta ó público dispoñemos dun amplio catálogo das principais firmas de material eléctrico aá sua disposición.

ÁREA DOMÉSTICA

ÁREA COMERCIAL

ÁREA INDUSTRIAL


TRABALLAMOS CON PRIMEIRAS MARCASCLIENTES

CERTIFICADOS