Inicio > Certificados

Certificados

Empresa Instaladora Autorizada en Baixa Tensión

 • Sistemas de Automatización, gxestión técnica da enxeñería e a seguridade para viviendas e edificios.
 • Sistemas de Supervisión, control e adquisición de datos.
 • Líneas Aéreas ou Subterráneas para a distribución de enerxía.
 • Quirófanos e Salas de intervención.
 • Instalacións xeradoras de Baixa Tensión.
 • Sistemas de Control Distribuido
 • Control de Procesos
 • Locais con riesgo de incendio ou explosión
 • Lámpadas de descarga en Alta Tensión, rótulos luminosos e similares.


Empresa Instaladora de Telecomunicacións

 • Tipo A - Infraestructuras de Telecomunicacións en edificios ou inmobles.
 • Tipo B - Instalacións de Sistemas de Telecomunicaciones.
 • Tipo C - Instalacións de Sistemas Audiovisuais.


Empresa Instaladora, Reparadora, Mantenedora e Conservadora de Equipos a Presión

 • Categoría II, unións non permanentes.


Empresa Instaladora Autorizada Frigorista

 • Realización de instalacións frigoríficas.
 • Mantemento de instalació frigoríficas.

TRABALLAMOS CON PRIMEIRAS MARCASCLIENTES

REPRESENTACIÓNS

CERTIFICADOS