Inicio > Área Industrial

Área Industrial

Desarrollamos solucións de automatización, supervisión, control e xestión de procesos tecnolóxicos na industria.
Realizamos proxectos á medida, utilizando para iso autómatas programables (PLC's), SCADA, pantallas táctiles, etc....
Ofrecemos os nosos clientes un servizo personalizado no deseño, montaxe e instalación de cadros eléctricos, de servicios xerais, cadros de bomba, de motores e máquinas, de control e de potencia.


TRABALLAMOS CON PRIMEIRAS MARCASCLIENTES

REPRESENTACIÓNS

CERTIFICADOS