Inicio > Área Comercial

Área Comercial

Ofrecemos todo tipo de traballos eléctricos para empresas como a reparación de avarías, reparación de curtocircuítos, cablear eléctrico e de datos, e instalacións completas de iluminación e electricidade en locais novos, así como tamén reformas de comercios antigos.

Organizamos, instalamos e realizanmos instalacións eléctricas en locais comerciais, oficinas e naves, así como labores de mantemento eléctrico en escaparates, instalacións eléctricas interiores e exteriores, iluminación decorativa, instalación de artefactos de luminaria, etc...

Tratamos de responder coa urxencia e dedicación en todo tipo de instalacións ou avisos, coa rapidez e eficacia que a súa empresa necesita.


TRABALLAMOS CON PRIMEIRAS MARCASCLIENTES

REPRESENTACIÓNS

CERTIFICADOS